App betingelser

Betingelser for appen

Vilters Godnathistorier

Udgiver:
Drømmepiloterne ApS
Cvr 39315890

 

INTRODUKTION

Velkommen til Vilters app, som har til formål at gøre det nemmere og sjovere at få børn lagt i seng. Vilters App og Vilter.dk drives af Drømmepiloterne ApS.

Ved oprettelse af en konto i Vilters App indgår du en aftale med Drømmepiloterne ApS. Den aftale indeholder følgende brugsbetingelser, herunder privatlivspolitik, abonnementsbetingelser og priser (samlet benævnt “Vilkårene”, ”Vilkår”).

Drømmepiloterne ApS forbeholder sig retten til at ændre disse Vilkår. Ændringer bliver gældende efterfølgende måned for eksisterende abonnenter og straks for nytegnede abonnementer. En opdateret udgave af disse Vilkår er altid tilgængelige via brugerprofilen på Vilters App og/eller vilter.dk.

FORUDSÆTNINGER FOR BRUG AF VILTERS APP

Det er en forudsætning, at du har en tablet eller smartphone (iOS eller Android), der er kompatibel med Vilters App.

PRIVACY

Vi bruger ikke 3. parts annoncering i appen, og vi sælger ikke din data videre. Hvis du bruger appen uden at oprette en konto og abonnement indsamler vi ikke data om dig overhoved.

Hvis du vælger at oprette et konto og abonnement, skal du oplyse en aktiv email adresse og dit navn.

Du kan selv vælge at dele flere oplysninger for at få gavn af appens funktionalitet. Følgende informationer er frivillige at oplyse: information om medvirkende i godnathistorierne (disse informationer skal ikke verificeres, og behøver derfor ikke at stemme overens med virkeligheden), dit barns fødselsdag (hvis du vil modtage en personliggjort godnathistorie i forbindelse med dit barns fødselsdag), sengetid (hvis du vil modtage en påmindelse når det er ved at være sengetid).

Vi indsamler og opbevarer kun den data du vælger at oplyse, og kun med det formål at sikre at du får fuld gavn af appens funktioner.

Hvis du vælger at slette din konto, sletter vi alle informationer forbundet med kontoen.

SÅDAN FUNGERER ET ABONNEMENT

Det er muligt at prøve udvalgte funktioner i Vilters App gratis uden at oprette en konto. Du kan prøve vores interaktive to-do liste, som gør det sjovt at blive klar til godnathistorien. Du kan læse tre gratis historier og lytte til Vilters egen godnatmelodi. Vil du have fuldt udbytte af vores app, skal du være abonnent. Det giver dig også mulighed for at få Vilter til at sende en personlig hilsner til dit barn hver aften, når det er sengetid, og det giver adgang til flere end 70 personliggjorte godnathistorier (flere bliver tilføjet løbende). Du kan også vælge at modtage en særlig fødselsdags-historie til dit barn.

Der er 14 dages gratis prøvetid til alle abonnementstyper. Et månedligt abonnement koster 49 kroner, et kvartalsabonnement koster 129 kroner og et årsabonnement koster 299. Du kan aldrig komme til at betale mere for et abonnement end den pris som var angivet ved oprettelse uden at godkende ændringen. Vi kan dog godt justere din abonnementspris ned uden at du skal godkende dette. Priserne på abonnementer fastsættes af Drømmepiloterne ApS, og de til enhver tid gældende priser er dem som fremgår i Apple’s App Store resp. Google Play.

Du tegner abonnement ved at oprette en konto i Vilters App og derefter vælge abonnementstype. Betaling af abonnement håndteres af App Store resp. Google Play, og det er også her du ændrer abonnementstype eller opsiger betaling. Abonnementet betales forud, indtil du afmelder det. Hver periode du betaler forud, refereres til som abonnementsperioden.

Vilters App må alene benyttes til private formål. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af indholdet i Vilters App er forbudt.

FORTRYDELSESRET

Du kan efter forbrugeraftaleloven uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Det sker i app store. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dato, hvor du modtog din kvittering. Har du taget Vilters App i brug inden for de 14 dage, er det ikke muligt at benytte fortrydelsesretten.

OPSIGELSE

Abonnementet er uden binding og kan opsiges til udløbet af enhver gældende abonnementsperiode. Opsigelse skal ske der, hvor du håndterer dine abonnementer tegnede gennem Apple’s App Store eller Google Play.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres hos Drømmepiloterne ApS under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan til enhver tid få indsigt i disse oplysninger ved at kontakte os på kundeservice@vilter.dk. Oplysningerne anvendes til at personliggøre godnathistorierne, administrere dit abonnement, bestillinger og betalinger samt til information og markedsføring af Drømmepiloterne ApS eller 3. parts produkter via fx e-mail, sms og telefon i overensstemmelse med gældende lovgivning.

OPDATERING AF KONTAKTINFORMATION

Abonnenten er ansvarlig for, at de oplysninger, som blev givet ved registreringen, er korrekte. Herunder at den opgivne e-mailadresse er korrekt og aktiv. Det er abonnentens ansvar at til enhver tid sørge for at personlige oplysninger som eksempelvis e-mailadresse er korrekte og up-to-date. Abonnenten kan via Vilters App til enhver tid få adgang til sine abonnementsoplysninger og rette i dem.

BEGRÆNSNINGER I BRUGEN AF VILTERS APP

Det er forbudt at kopiere, udlåne eller udleje indhold fra Vilters App – det gælder både tekst, logoer, billeder, tegninger, software osv. Der må ikke anvendes eller tilføjes ord, navne eller udtryk i oplæsninger, kommentarer eller anbefalinger af Vilters App og Vilters personliggjorte godnathistorier på en måde, der kan virke diskriminerende, krænkende eller stødende.

Hvis Drømmepiloterne ApS bliver opmærksom på, at en bruger har forbrudt sig mod ovenstående forbeholder sig Drømmepiloterne ApS retten til at spærre den pågældende konto i Vilters App uden varsling og kompensation. Evt. igangværende abonnement skal opsiges af abonnenten selv, jfr. stykket Opsigelse.

TREDJEPARTSAPPLIKATIONER

Drømmepiloterne ApS kan vælge at tillade, at en tredjeparts applikation, websted eller service stiller produkter og tjenester til rådighed for abonnenten, f.eks i form af reklamer eller produktplaceringer i appen. Brug af disse tredjepartsapplikationer er underlagt de respektive tjenesters brugsbetingelser. Abonnenten anerkender og accepterer, at Drømmepiloterne ApS ikke er ansvarlig for funktioner eller indhold i tredjepartsapplikationer og ikke påtager sig ansvaret for nogen form for indhold i tredjepartsindhold, der vises i Vilters App. Abonnenten anerkender, at oplysninger og udtalelser i tredjepartsindhold hverken er godkendt af eller afspejler overbevisninger eller meninger hos Drømmepiloterne ApS.

Hvor Vilters App indeholder links til andre hjemmesider og ressourcer, der leveres af tredjeparter, er disse links kun til din information. Sådanne links skal ikke fortolkes som godkendelse fra os af de linkede hjemmesider eller de oplysninger, du kan få fra dem.

RETTIGHEDER OG PLIGTER

Abonnenten har adgang til Vilters App hele døgnet, syv dage om ugen. Drømmepiloterne ApS stiller dog ingen garanti for, at Vilters App altid er fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der opstår forstyrrelser eller afbrydelser i adgangen til Vilters App, har Drømmepiloterne ApS lov at forsøge at løse problemet, uden dette kan anses som et brud på aftalen med abonnenten. Dette gælder dog ikke om afbrydelsen er forårsaget af f.eks. App Store eller Google Play, telefonens styresystem eller andre årsager som Drømmepiloterne ApS ikke råder over eller kan udbedre.

Drømmepiloterne ApS har ret til – i rimeligt omfang – helt eller delvist at lukke Vilters App midlertidigt i forbindelse med eksempelvis en opdatering af Vilters App.
Drømmepiloterne ApS forbeholder sig retten til at fjerne appen helt fra Apple’s App Store resp. Google Play.

TVISTER

Drømmepiloterne ApS har ret til at hæve aftalen med en abonnent med umiddelbar virkning, hvis der er grund til mistanke om, at en abonnent ikke opfylder denne aftales vilkår.

En eventuel tvist mellem Drømmepiloterne ApS og abonnenten skal parterne i første omgang forsøge at løse i mindelighed. Hvis parterne ikke kan enes, kan abonnenten indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet, hvis sagen opfylder betingelserne herfor. Klage kan indgives til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. Ved indgivelse af en klage skal vores e-mail adresse info@vilter.dk oplyses. Enhver af parterne kan ligeledes indbringe tvisten for de almindelige danske domstole, idet værneting i så tilfælde er aftalt til Københavns Byret.

KONTAKTOPLYSNINGER

Drømmepiloterne ApS
CVR-nr. 39315890
Landlystvej 68
2650 Hvidovre
Tlf.: +45 4290 7099
E-mail: info@vilter.dk
www.vilter.dk

Copyright © 2021 Drømmepiloterne ApS. Alle rettigheder forbeholdes.
Disse vilkår er senest opdateret den 12/2 2021.